Biserica Penticostala Eben-Ezer Freiburg Germania

Versetul zilei
Pasajul zilei
Meditație

Viziunea bisericii

         

          Dicţionarul explică termenul „viziune“ ca fiind o imagine, o perspectivă de viitor sau o concepţie cu privire la un anumit lucru, dar arată şi un al doilea sens, explicat prin „vedenie“ sau „apariţie supranaturală“, de unde şi expresia „viziune profetică“.

       În ceea ce priveşte aplicarea acestui termen la biserică, sunt incluse ambele sensuri. Adică viziunea bisericii este o imagine a lucrării viitoare sau o perspectivă a lucrării care este primită în urma unei „apariţii supranaturale“, a unei revelaţii.

       Aşadar, viziunea nu este ideea unei sclipitoare minţi omeneşti şi nici inventarea planului lui Dumnezeu pentru biserică. Viziune înseamnă a vedea dinainte, în mod supranatural, adică prin credinţă, planul lui Dumnezeu pentru biserică aşa cum ni-l arată El. Dacă Moise a rânduit slujbele de la Cortul Întâlnirii şi a dat indicaţii cum să fie construit Cortul şi uneltele lui, toate aceste lucruri nu au fost ideea lui Moise, ci el a poruncit să fie făcute după cum i le-a arătat Dumnezeu: „Cortul să-l faci după chipul care ţi s-a arătat pe munte“ Exod.26:30. Asta înseamnă că Moise a avut o viziune.

        În ceea ce priveşte biserica de astăzi, cea mai mare parte a viziunii ne este descoperită în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Cât despre elementele particulare ale viziunii, acestea sunt descoperite fiecărei biserici în parte, într-un mod unic. Desigur, măsura unei astfel de viziuni depinde de înţelegerea planului de lucrare stabilit prin credinţă, de chemarea primită, de locul unde suntem aşezaţi, de vremea în care trăim şi de oamenii care se implică.

          Există totuşi un secret care declanşează o viziune. Acesta se rezumă în ascultare, umblare cu Domnul şi interes pentru lucrarea Lui. Este limpede că Dumnezeu nu va dărui niciodată o viziune persoanelor care nu sunt interesate de lucrarea Lui.

       Acum însă, odată ce Biserica Eben-Ezer are o viziune, aşteptăm prin credinţă şi implicare să vedem crescând lucrarea lui Dumnezeu şi împlinirea măreţelor Sale promisiuni.

          Viziunea noastră cuprinde cinci domenii după cum urmează:

 

I. Glorificarea lui Dumnezeu

 

1) prin închinarea şi slujirea credincioşilor

2) prin cântarea de laudă adresată lui Dumnezeu

 

II. Păstrarea nealterată (2Cor.2:17) şi propovăduirea Sfintelor Scripturi

 

1) creşterea spirituală şi educarea credincioşilor

2) cultivarea simţului datoriei pentru apărarea învăţăturii creştine

 

III. Consolidarea şi creşterea bisericii locale

 

1) ucenicizare pentru formarea şi ridicarea de slujitori la nivel local

2) creşterea spirituală şi implicarea în slujire a copiilor şi tineretului

3) cultivarea unităţii între slujitori

4) consolidarea relaţiilor dintre membrii bisericii

5) recuperarea fiilor risipitori

6) preocupare faţă de familiile nevoiaşe, bolnavi, orfani, văduve, bătrâni

7) întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu bisericile din oraşele învecinate

 

IV. Evanghelizare

 

Implicare directă

1) motivarea membrilor bisericii pentru a evangheliza de la om la om (acolo unde este posibil, chiar şi evanghelizarea persoanelor vorbitoare de limbă germană)

2) campanii intensive de evanghelizare împreună cu biserica

 

Implicare indirectă

1) colaborarea cu celelalte biserici în vederea campaniilor de evanghelizare

2) alte metode şi căi pentru lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu

3) participarea la misiunea mondială şi la acţiunile iniţiate de alte biserici

 

V. Investiţii

 

1) cumpărarea actualului local, care ne dorim să devină proprietatea bisericii noastre

2) achiziţionarea de material didactic pentru şcoala duminicală

3) achiziţionarea de instrumente muzicale şi aparatură audio-video pentru o bună şi calitativă desfăşurare a serviciilor divine, cât şi pentru înregistrarea predicilor sau a momentelor importante din viaţa bisericii