Biserica Penticostala Eben-Ezer Freiburg Germania

Versetul zilei
Pasajul zilei
Meditație
Radio Vocea Evangheliei

Rânduiala Bisericii sau Regulamentul de Ordine Interioară

     

      Scopul regulamentului de ordine interioară este să asigure o bună desfăşurare a serviciilor divine.

     Regulamentul de ordine interioară sau „Rânduiala Bisericii“ este stabilită de către slujitorii bisericii, conform Evr.13:17 şi 1Tes.5:12.

     Pe lângă standardele biblice, care sunt perfecte şi permanente, în ceea ce priveşte biserica locală, sunt stabilite câteva reguli care privesc organizarea interioară şi disciplina.

     Această formă de organizare este biblică şi a fost folosită şi de biserica primară. Apostolul Pavel scria bisericii din Colose: „… privesc cu bucurie la buna rânduială care domneşte între voi…“ (Col.2:5b)

     Tot astfel, apostolul transmitea bisericii din Corint că „toate trebuie să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială“ (1Cor.14:40).

 

1. Participarea la serviciile divine

    a) Frecventarea cu regularitate a serviciilor divine este unul din modurile prin care credincioşii comunităţii noastre dovedesc maturitate creştină şi ataşament faţă de biserică.

    b) Ziua de marţi a fiecărei săptămâni este zi specială de rugăciune şi post, având ca scop propăşirea lucrării lui Dumnezeu.

 

2. Ţinuta

     a) Scopul nostru este acela de a-L arăta tuturor pe Isus în toate aspectele, chiar şi în cel exterior. Astfel, încurajăm modestia, simplitatea şi bunul simţ. Prin urmare, condamnăm categoric îmbrăcămintea care atrage atenţia prin fuste scurte, decolteuri largi şi haine mulate.
Menţiunea cu privire la hainele mulate este valabilă atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

     b) Nu purtăm podoabe şi bijuterii (cu excepţia semnului căsătoriei). Dimpotrivă, încurajăm smerenia şi decenţa:

„Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,“ (1Timotei 2:9).
„Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,“ (1Petru 3:3).


     c) În biserică, femeile participă la închinare având capul acoperit.

„De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei.“ (1Corinteni 11:10)
„Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită?“ (1Corinteni 11:13)


     d) Fraţii care slujesc din Cuvânt trebuie să aibă o ţinută demnă de slujirea la amvon.

 

3. Actele de cult

     a) Membrii bisericii care nu vor participa la Cina Domnului o perioadă mai mare de trei luni, vor intra în atenţia conducerii bisericii, cu scopul oferirii unui ajutor spiritual în acest sens.

     b) Recomandăm mamelor, după naştere, o perioadă de refacere înainte de a participa la actul binecuvântării noului născut.

     c) Serviciile  de  binecuvântare  a  noilor  născuţi  nu  vor  avea  loc  la  o  dată  fixă,  ci  vor  avea  loc  la dorinţa familiei, la o dată stabilită, de comun acord, cu slujitorii ordinaţi ai bisericii. În acest sens, părinţii care îşi aduc copiii la binecuvântare vor trebui să informeze conducerea bisericii până pe data de 25 a lunii, despre ziua, din următoarea lună, în care doresc să fie oficiat actul binecuvântării.

 

4. Disciplina

     a) Fiecare membru are datoria de a păstra liniştea, ordinea, armonia şi curăţenia în cadrul slujbelor divine.
   
     b) Participanţii la închinare sunt datori să respecte îndrumările oamenilor de ordine, atât în localul bisericii cât şi în parcare.

     c) Telefoanele mobile vor fi închise în timpul serviciilor divine.

    d) Din respect faţă de Dumnezeu şi faţă de ceilalţi participanţi la închinare nu mestecăm gumă în timpul serviciilor divine.

    e) Părinţii sunt datori să-şi supravegheze copiii pentru a nu deranja sau pentru a nu distrage atenţia de la slujire.
   
      f) În biserică, femeii nu îi este permis să vorbească cu scopul de a da învăţătură.

„Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice şi Legea. Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în Biserică.“ (1Corinteni 14:34-35)
„Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă scriu eu, este o poruncă a Domnului.“ (1Corinteni 14:37)
„Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere.“ (1Timotei 2:12)


Notă:
Conform Statutului Cultului Creştin Penticostal, Art.28, lit.c., fiecare persoană care alege să fie membră a bisericii locale, va trebui să se supună şi rânduielii acesteia.

Biserica Penticostală Eben-Ezer Freiburg are ca normă de organizare Statutul Cultului Creştin Penticostal din România.