.

Versetul zilei

Pasajul zilei

Meditație

Botezuri 2023

     Ziua de 22 octombrie 2023 a fost ziua mărturiei unei vieţi schimbate pentru încă trei persoane care au intrat în apa botezului. Astfel, cei trei credincioşi şi-au exprimat public hotărârea lor de a-L urma pe Domnul Isus. În cadrul acestui eveniment al bisericii noastre a cântat corul bisericii, fanfara bisericii, precum şi diverse grupuri de cântare. Pentru rostirea mesajului biblic a fost invitat fratele păstor Vasile Bojor, care este şi membru în Comitetul Executiv al Cultului Creştin Penticostal B.D.A.R.

     Botezurile au fost oficiate de fratele păstor Ranga Gelu şi fratele prezbiter Prisecaru Marius.

 

 

Botezuri noiembrie 2022

     Ziua de duminică 20 noiembrie 2022 a fost o zi de sărbătoare şi biruinţă spirituală pentru Biserica Eben-Ezer Hartheim. În această zi s-au oficiat, pentru a doua oară în acest an, botezuri în apă. Astfel, cinci persoane şi-au exprimat public hotărârea lor de a-L urma pe Domnul Isus. Oficierea botezului pentru cei cinci credincioşi ridică la 9 numărul celor care s-au botezat în acest an în biserica noastră. În cadrul acestui eveniment a cântat corul bisericii, fanfara bisericii, precum şi diverse grupuri de cântare. Mesajul biblic a fost rostit de pastorul Turza Marius, iar botezurile au fost oficiate de fratele păstor Ranga Gelu şi fratele prezbiter Prisecaru Marius.

 

Aniversare 10 ani

     Duminică 30.01.2022 Biserica Eben-Ezer Hartheim a aniversat 10 ani de la înfiinţare. În cadrul slujbei a fost prezentat istoricul bisericii în care au fost amintite principalele etape ale înfiinţării şi dezvoltării comunităţii noastre.

     Biserica Eben-Ezer Hartheim s-a înfiinţat din dorinţa de a crea în zonă un cadru pentru o închinare autentică. Astfel, cei implicaţi au avut viziunea unei comunităţi locale în care să existe rânduieli bisericeşti care să asigure stabilitatea, încrederea reciprocă între slujitori şi credincioşi, precum şi transparenţa în sânul comunităţii. De asemenea, transmiterea nealterată a învăţăturii Sfintelor Scripturi a fost de la început şi rămâne în continuare una dintre priorităţile noastre majore.

     Acum, când după 10 ani de activitate privim în urmă şi vedem progresele lucrării din Biserica Eben-Ezer, nu putem să nu recunoaştem că toate meritele sunt ale Dumnezeului nostru, cel care ne-a purtat de grijă până aici.

 

Consacrare în slujire

       O nouă zi de sărbătoare în Biserica Eben-Ezer Hartheim!

     Duminică 26 septembrie 2021, la slujba de seară, a avut loc serviciul de ordinare a patru slujitori din biserica noastră. Astfel, fraţii Franciu Silviu, Golea Emanuel şi Grozav Marius au fost ordinaţi pentru slujba de diacon, iar fratele Prisecaru Marius a fost ordinat pentru slujba de prezbiter.

     Slujba a fost condusă de preşedintele Comunităţii    Teritoriale    de    Nord  Vest

a Cultului Creştin Penticostal B.D.A.R., fratele păstor Creţa Grigore, cu participarea, din partea Comunităţii Teritoriale de Nord Vest, a preşedintelui Comisiei pe Germania, fratele păstor Ranga Gelu, precum şi a fraţilor păstori  Flora Adrian  şi  Jung Marcel,  membri  în  Comisia  pe  Germania  a  Comunităţii Teritoriale de Nord Vest.

Toţi aceştia, împreună cu fratele păstor Boariu Cristi, precum şi cu fratele prezbiter Grozav Tudor, au alcătuit comisia de ordinare.

        În  cadrul  serviciului  divin  au  luat  cuvântul   fraţii   păstori   Jung  Marcel,  Flora  Adrian  şi  Creţa  Grigore,

predica de bază fiind rostită de fratele păstor Boariu Cristi.

       Rugăciunile de învestire în slujbă, cu punerea mâinilor, au fost rostite de păstorii din forurile de conducere din componenţa comisiei de ordinare.

     Consacrarea celor patru slujitori are menirea de a răspunde nevoilor slujirii şi de a asigura o mai bună împlinire a actelor de cult din biserica noastră.

 

Întâlnirea slujitorilor bisericilor din Germania afiliate Cultului Penticostal din România

     Sâmbătă 23 martie 2019 Biserica Penticostală Eben-Ezer Hartheim a găzduit Conferinţa Bisericilor Penticostale Române din Germania care sunt afiliate la Cultul Creştin Penticostal din România. La conferinţă au participat slujitori din bisericile penticostale care fac parte din Comunitatea Teritorială Europa de NV a Cultului Creştin Penticostal BDAR.

      La întâlnire a participat şi conducerea Comunităţii Teritoriale Europa de NV. De asemenea, din partea conducerii Cultului Creştin Penticostal din România a participat fratele păstor Axinte Liviu, în calitate de membru al Comitetului Executiv al Cultului.

         Tema conferinţei, "Unitate în diversitate", a fost susţinută de pastorii Axinte Liviu şi Aron Titi.

 

Actualizare

La secţiunea resurse a fost adăugat materialul   "A zecea monedă"

 

 

 

 

 

Inaugurarea site-ului Bisericii Eben-Ezer

     Duminică, 8 septembrie 2013, s-a lansat oficial site-ul Bisericii Penticostale Eben-Ezer Freiburg. Evenimentul este marcant pentru viaţa bisericii, întrucât s-a deschis astfel o nouă posibilitate de comunicare şi schimb de informaţii cu credincioşii şi bisericile de pretutindeni.

     (citeşte mai mult în editorialul de la secţiunea "Articole")

Copyright © 2024. All Rights Reserved.