Biserica Penticostala Eben-Ezer Freiburg Germania

O nouă zi de sărbătoare în Biserica Eben-Ezer Hartheim!

Duminică 26 septembrie 2021, la slujba de seară, a avut loc serviciul de ordinare a patru slujitori din biserica noastră. Astfel, fraţii Franciu Silviu, Golea Emanuel şi Grozav Marius au fost ordinaţi pentru slujba de diacon, iar fratele Prisecaru Marius a fost ordinat pentru slujba de prezbiter.

Slujba a fost condusă de preşedintele Comunităţii    Teritoriale    de    Nord  Vest

a Cultului Creştin Penticostal B.D.A.R., fratele păstor Creţa Grigore, cu participarea, din partea Comunităţii Teritoriale de Nord Vest, a preşedintelui Comisiei pe Germania, fratele păstor Ranga Gelu, precum şi a fraţilor păstori  Flora Adrian  şi  Jung Marcel,  membri  în  Comisia  pe  Germania  a  Comunităţii Teritoriale de Nord Vest.

Toţi aceştia, împreună cu fratele păstor Boariu Cristi, precum şi cu fratele prezbiter Grozav Tudor, au alcătuit comisia de ordinare.

În  cadrul  serviciului  divin  au  luat  cuvântul   fraţii   păstori   Jung  Marcel,  Flora  Adrian  şi  Creţa  Grigore,

predica de bază fiind rostită de fratele păstor Boariu Cristi.

Rugăciunile de învestire în slujbă, cu punerea mâinilor, au fost rostite de păstorii din forurile de conducere din componenţa comisiei de ordinare.

Consacrarea celor patru slujitori are menirea de a răspunde nevoilor slujirii şi de a asigura o mai bună împlinire a actelor de cult din biserica noastră.