.

Versetul zilei

Pasajul zilei

Meditație

Consacrare în slujire

       O nouă zi de sărbătoare în Biserica Eben-Ezer Hartheim!

     Duminică 26 septembrie 2021, la slujba de seară, a avut loc serviciul de ordinare a patru slujitori din biserica noastră. Astfel, fraţii Franciu Silviu, Golea Emanuel şi Grozav Marius au fost ordinaţi pentru slujba de diacon, iar fratele Prisecaru Marius a fost ordinat pentru slujba de prezbiter.

     Slujba a fost condusă de preşedintele Comunităţii    Teritoriale    de    Nord  Vest

a Cultului Creştin Penticostal B.D.A.R., fratele păstor Creţa Grigore, cu participarea, din partea Comunităţii Teritoriale de Nord Vest, a preşedintelui Comisiei pe Germania, fratele păstor Ranga Gelu, precum şi a fraţilor păstori  Flora Adrian  şi  Jung Marcel,  membri  în  Comisia  pe  Germania  a  Comunităţii Teritoriale de Nord Vest.

Toţi aceştia, împreună cu fratele păstor Boariu Cristi, precum şi cu fratele prezbiter Grozav Tudor, au alcătuit comisia de ordinare.

        În  cadrul  serviciului  divin  au  luat  cuvântul   fraţii   păstori   Jung  Marcel,  Flora  Adrian  şi  Creţa  Grigore,

predica de bază fiind rostită de fratele păstor Boariu Cristi.

       Rugăciunile de învestire în slujbă, cu punerea mâinilor, au fost rostite de păstorii din forurile de conducere din componenţa comisiei de ordinare.

     Consacrarea celor patru slujitori are menirea de a răspunde nevoilor slujirii şi de a asigura o mai bună împlinire a actelor de cult din biserica noastră.

 

Botezuri 2021

     Duminică 30.05.2021, în biserica nostră, au fost oficiate botezuri nou testamentale. De această dată, trei persoane au mărturisit public, în apa botezului, credinţa lor în Domnul Isus.

     Botezurile au fost oficiate de către fratele păstor Ranga Gelu şi fratele prezbiter Grozav Tudor.

 

 

 

Întâlnirea slujitorilor bisericilor din Germania afiliate Cultului Penticostal din România

     Sâmbătă 23 martie 2019 Biserica Penticostală Eben-Ezer Hartheim a găzduit Conferinţa Bisericilor Penticostale Române din Germania care sunt afiliate la Cultul Creştin Penticostal din România. La conferinţă au participat slujitori din bisericile penticostale care fac parte din Comunitatea Teritorială Europa de NV a Cultului Creştin Penticostal BDAR.

      La întâlnire a participat şi conducerea Comunităţii Teritoriale Europa de NV. De asemenea, din partea conducerii Cultului Creştin Penticostal din România a participat fratele păstor Axinte Liviu, în calitate de membru al Comitetului Executiv al Cultului.

         Tema conferinţei, "Unitate în diversitate", a fost susţinută de pastorii Axinte Liviu şi Aron Titi.

 

Inaugurarea noului local al Bisericii Eben-Ezer

     Duminică 05 iunie 2016 a avut loc inaugurarea noului locaş de închinare al Bisericii Penticostale Eben-Ezer. La eveniment a fost prezent, din partea Cultului Creştin Penticostal din România, fratele păstor Liviu Axinte. De asemenea, la ceremonia de inaugurare au participat şi invitaţi din bisericile Maranata Freiburg, Betania Freiburg, Betel Hochdorf şi Filadelfia Trossingen.

     Prin urmare, începând cu această dată, ne puteţi găsi la adresa de mai jos:

                                                                                                                      Mühlenstraße 2

                        79258 Hartheim

 

Actualizare

La secţiunea resurse a fost adăugat materialul   "A zecea monedă"

 

 

 

 

 

Botezuri 2015

    Data de 28 iunie 2015 marchează cel de-al patrulea an consecutiv, de la înfiinţarea bisericii noastre, în care s-au oficit botezuri în apă. Anul acesta un număr de cinci persoane au încheiat legământ cu Domnul, mărturisind public credinţa lor. Întoarcerea lor la Dumnezeu a fost o zi de sărbătoare care va rămâne scrisă, ca o zi de aducere aminte, pentru biserica noastră. Invitatul special al acestui eveniment a fost fratele păstor Nicu Stoia din România, care a slujit predicând Evanghelia.

     Botezurile au fost oficiate de slujitorii bisericii noastre: fratele păstor Ranga Gelu împreună cu fratele prezbiter Pop Adrian.

     Secvenţe de la acest eveniment puteţi vedea la secţiunea "Media / Evenimente".

 
 

Botezuri 2014

      Domnul Isus a spus:

  "Vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă." (Luc.15:7)

 

 

     Data de 22 iunie 2014 este ziua care marchează al treilea an consecutiv, de la înfiinţarea bisericii noastre, în care s-au oficiat botezuri în apă. De acestă dată, unsprezece suflete au îmbrăcat haina albă şi au încheiat legământ cu Domnul prin botezul în apă.

 

     (citeşte mai mult la secţiunea "Articole")

 

 

 

Inaugurarea site-ului Bisericii Eben-Ezer

     Duminică, 8 septembrie 2013, s-a lansat oficial site-ul Bisericii Penticostale Eben-Ezer Freiburg. Evenimentul este marcant pentru viaţa bisericii, întrucât s-a deschis astfel o nouă posibilitate de comunicare şi schimb de informaţii cu credincioşii şi bisericile de pretutindeni.

     (citeşte mai mult în editorialul de la secţiunea "Articole")

Copyright © 2015. All Rights Reserved.